Cape

   Välkommen till

    Kennel Fireco

LPI- LPII- LPIII

Cape

Cape

Cape

Född 2010

LPl LPll LPlll

Uppflyttad till LKI

Megadroms Cape